Isnin, 30 Mei 2011

ISLAM TIDAK MENGIKTIRAF NEGARA AGAMA


DR MUHAMMAD ASY SYAHAT EL JUNDIY, SETIAUSAHA AGUNG MAJLIS TERTINGGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MESIR

Berikut adalah terjemahan teks temuramah wartawan SOUT AL AZHAR bersama Dr Asy Syahat El Jundiy,Setiausaha Agung Majlis Tertinggi Hal Ehwal Agama Islam Mesir.Teks asal berbahasa arab boleh dibaca di muka surat 4, keluaran Jumaat, 27 Mei 2011, bilangan 609.

"Demokrasi dialu-alukan.....dengan syarat,ianya tidak bercanggah dengan syarak".

"Negara sekular hanya menterhadkan peranan agama Islam dalam ibadah....penyertaan rakyat dalam pentadbiran negara adalah harus".

Wartawan Sout Al Azhar (WS) :
Apakah maksud negara agama menurut perspektif Islam?

Dr Muhammad Asy Syahat El Jundiy (DRMSJ) :
Islam tidak mengiktiraf negara agama.Istilah tersebut tersebar luas ketika zaman pertengahan yang berasaskan fahaman hanya tuhan yang menentukan hak.Pemerintah atau ketua negara tidak boleh mengingkari penentuan tersebut manakala rakyat hanya boleh mematuhi setiap perintah dan larangan yang dikeluarkan atas dasar ketaatan membuta tuli.Oleh yang demikian,berdasarkan sistem negara agama tersebut,rakyat tidak dibenarkan membangkang dan tidak dibenarkan mewujudkan parti.

WS : Apakah pula yang dimaksudkan negara awam menurut Islam?

DRMSJ : Islam mengasaskan negara awam yang menjadikan syarak sebagai rujukan.Rujukan-rujukan yang menjadi asas untuk pemerintahan adalah rujukan yang berasaskan kepada nas-nas syarak yang pasti (Al Qhath'ie) yang terdapat dalam Al Quran,hadith dan persefahaman di kalangan ulama. Ketetapan tersebut adalah untuk mencapai matlamat yang terbaik,memudahkan manusia,memenuhi kehendak mereka dan sesuai dengan peredaran zaman.

Oleh yang demikian,terdapat beberapa hadith rasulullah S.A.W yang menjelaskan perkara tersebut antaranya : "umatku tidak akan berhimpun kerana kesesatan" dan sabda baginda, "hendaklah kamu berjamaah,dan sesiapa yang keluar dari jamaah,maka dia akan mati sebagai bangkai jahiliah".Dalam riwayat yang lain menyebut, "sesiapa yang mengasingkan diri,maka dia akan diasingkan ke dalam api neraka".

Sesungguhnya,penglibatan rakyat dalam hal ehwal masyarakat dan negara adalah perkara yang harus bahkan ianya adalah merupakan unsur-unsur pembinaan negara dalam Islam.

WS : Apakah maksud sebenar negara agama?

DRMSJ : Istilah negara agama adalah istilah barat yang tersebar luas di Eropah pada zaman pertengahan.Maka pada tahun 780 masehi,ketika gereja memerintah dengan dasar negara agama,gereja telah mengharamkan rakyat di Eropah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fizik seperti perubatan,matematik dan sains kejuruteraan bahkan hanya membenarkan rakyat memperlajari ilmu-ilmu agama sahaja!

WS : Apakah perbezaan antara negara agama dan sekular?

DRMSJ : Kita tidak boleh terkeliru antara negara agama dan sekular.Islam tidak mengenali negara agama akan tetapi,negara sekular masih wujud sekarang dalam masyarakat barat.Ianya didirikan untuk memisahkan antara agama dan negara.Negara seperti ini,tidak diterima oleh Islam kerana menjauhkan Islam sebagai sumber untuk sistem pemerintahan dan masyarakat bahkan membataskan Islam hanya di masjid dan berperanan dalam hal ibadat sahaja.

Tidak terdapat istilah negara agama seperti yg sering disebut oleh jurucakap-jurucakap barat.Apa yang berlaku di zaman Rasulullah S.A.W adalah kewujudan negara yang berpandukan kepada Islam dalam semua perkara dan gaya hidup yang berasaskan kepada wahyu yang diterima baginda dan ijtihad.Rasulullah S.A.W tidak mendirikan negara yang berasaskan kepada wahyu semata-mata bahkan beliau berijtihad (mengeluarkan pendapat peribadi) dalam pelbagai perkara yang yang diperakui oleh wahyu.

WS : Apa pandangan anda berkaitan slogan yang berbunyi "islamiah islamiah".

DRMSJ : "Islamiah Islamiah" tidak membawa maksud tidak menerima akal (pencambahan idea),pengalaman bangsa-bangsa lain,kejayaan-kejayaan bangsa lain yang tidak bertentangan dengan Islam.Sebagai contoh,tidak semestinya slogan "islamiah islamiah",menolak sistem pilihanraya atau demokrasi sebagai elemen memilih pemerintah dan bukan juga bermakna slogan "Islamiah Islamiah" bermaksud kita tidak boleh menerima akal (percambahan idea) untuk mencapai maslahat.

WS : Apakah demokrasi sebagai istilah barat boleh diterima dalam masyarakat kita umat Islam dan arab?

DRMSJ : Demokrasi adalah istilah yang berasal dari yunani yang bermaksud pemerintahan oleh rakyat.Ianya boleh diterima dan diguna pakai dengan syarat,ianya tidak bertentangan dengan nas-nas yang pasti (qath'ie) atau tidak bertentangan dengan salah satu objektif syariah.

Oleh yang demikian,idea untuk menterhadkan tempoh seorang presiden republik boleh diterima dan tidak membiarkan jawatan tersebut dipegang tanpa bertempoh.Maka,demokrasi diterima dan diperluaskan untuk pemerintahan yang rasional seperti yang dituntut oleh Islam.Ianya juga sesuai dengan peredaran zaman dan perubahan persekitaran yang membawa kepada penerimaan sebahagian pengalaman umat bukan Islam akan tetapi demokrasi tersebut hendaklah dibatasi dengan tidak bercanggah dengan nas-nas syarak.

WS : Bilakah permulaan negara Islam?

DRMSJ : Negara Islam bermula di zaman Rasulullah S.A.W kerana ianya merupakan ketaatan perintah Allah S.W.T melalui wahyu dan dengan kewafatan baginda Rasulullah S.A.W,maka tamatlah negara Islam.

WS : Bilakah pula permulaan negara awam?

DRMSJ : Negara yang diperintah oleh Khalifah Ar Rasyidin (Abu bakar,Umar,Uthman dan Ali) yang merupakan orang-orang terdahulu yang saleh (salafus saleh) adalah merupakan negara awam yang menjadikan Islam sebagai rujukan dan berpegang teguh dengan Al Quran,As Sunnah dan ijmak.Dari titik tolak itulah bermulanya negara awam dengan penyertaan rakyat Islam dalam beberapa hal ehwal pentadbiran.Ianya dinyatakan oleh Saidina Abu Bakar dalam ucapan pertama selepas dilantik sebagai Khalifah pertama, "sesungguhnya aku dilantik oleh kamu sekalian dan bukanlah aku yang terbaik dikalangan kamu".

Maka,negara awam tersebut diteruskan oleh Saidina Umar,Uthman dan Ali yang tidak memerintah dengan berteorikan "hak hanya ditentukan Allah S.W.T", bukan juga berteori bahawa apa yang diucapkan adalah "datang dari langit" atau bukan hanya berpandukan kepada wahyu semata-mata.Perkara-perkara tersebut hanya khusus untuk Rasulullah S.A.W sahaja dan bukan untuk selain baginda walaupun mereka (para khalifah) adalah merupakan sahabat paling rapat dengan Rasulullah S.A.W.

Jadi,tiada dalam dunia ini negara agama kecuali negara Kota Vatikan di Itali dan Iran dalam dunia negara Islam.

Islam dan Politik Islam (siasah syariyyah) tidak memperakui negara agama kerana para khalifah menerima kewujudan pembangkang dan ketika itu terdapat juga beberapa parti yang boleh memerintah dan menyeru dengan idealisma yang dibenarkan oleh Islam pada beberapa perkara yang yang tidak mempunyai nas dari Al Quran dan As Sunnah.

Hal yang demikian itu adalah kerana untuk memastikan tercapainya maslahah hidup bermasyarakat,memenuhi kehendak rakyat,kebebasan mereka,sifat hormat menghormati, persamaan dan keadilan.

Perkara tersebut tidak dilarang oleh Islam kerana Islam tidak memusuhi negara awam,tidak menolak ilmu pengetahuan dan tidak menentang percambahan idea bahkan membenarkan umat dan negaranya berdiri diatas dalil,akal,nas dan maslahah.Umat dan pemerintah adalah unsur utama dalam ideologi negara awam.

WS : Adakah anda bersetuju terhadap penggunaan "SALAF" (orang yg terhadulu) untuk digunakan oleh sesuatu jamaah (kumpulan)?

DRMSJ : Istilah "salaf" TIDAK BOLEH digunakan sebagai perkataan khas untuk sesebuah jamaah tertentu dalam umat Islam yang mendakwa mereka adalah "salaf" dan sesungguhnya mereka mengikut jejak langkah ulama-ulama terdahulu (salafussaleh),berpegang teguh pada hadith-hadith Rasulullah S.A.W dan pendapat para shabat untuk mempermudahkan hal ehwal kehidupan mereka.

Akan tetapi,yang menjadi kewajiban bersama adalah memperbetulkan kefahaman tersebut.Perbezaannya dengan Islam sederhana yang berpegang teguh kepada As Sunnah Wal Jamaah dan mendirikan sebuah masyarakat yang terdiri dari pelbagai bangsa yang boleh saling menerima antara satu sama yang lain.

Justeru,perlu juga menangani dan mengubah fahaman yang menghukum antara satu sama yang lain,saling mengkafir,menghukum orang lain fasik dan menganggap seseorang itu terkeluar dari agama.

Istilah berkenaan (salaf) adalah istilah yang baik akan tetapi telah dimaksudkan dengan makna yang salah dengan membataskan pada golongan mereka sahaja selain mentafsirkannya dengan tafsiran yang lemah.

Terdapat sebuah hadith Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh AL BUKHARI dan AL MUSLIM yang bermaksud : "Yahudi telah berpecah belah kepada 71 golongan,Nasrani telah perpecah belah kepada 72 golongan dan umatku akan berpecah belah kepada 71 golongan dimana semua mereka akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan".Para sahabat bertanya baginda, "siapakah golongan tersebut wahai Rasulullah?", jawab baginda,"sesiapa yang mengikut sunnahku dan para sahabatku".

Hadith tersebut menerangkan kepada kita realiti kehidupan umat Islam yang melangkaui zaman dan tempat.Realiti yang dapat disaksikan bahawa terdapat beberapa kumpulan (jamaah).Sebuah kumpulan menyeru kearah ideologi mereka yang antaranya ada yg diterima oleh syarak dan ada yang tidak diterima oleh syarak.

Perkara yang harus diambil iktibar sekitar perpecahan dan perbezaan tersebut ialah Islamnya sesebuah kumpulan (jamaah) dan majoriti ummat yang membentuk ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang melaksanakan Islam dalam perkara-perkara yang berkaitan dasar-dasar akidah,perundangan, akhlak dan orang-orang yang menunaikan rukun-rukun Islam.

Perkara-perkara tersebut memadai untuk dimasukkan dalam sesebuah kumpulan dan bukannya seseorang yang menyeru ideologi-ideologi kumpulan tertentu yang bercanggah dengan toleransi agama,kesederhanaan dalam beragama,tidak melampau dan jumud seperti sedia ada sekarang terutama sekali di Mesir selepas revolusi 25 Januari.

WS : Adakah maksud negara menurut Islam tidak menerima kuasa rakyat dan apakah Islam menolak institusi-isntitusi negara?

DRMSJ : Negara dalam Islam yang menjadikan Islam sebagai rujukan menerima kuasa rakyat dan menerima institusi-institusi negara yang menjaga kepentingan masyarakat dan menguasai pelbagai kepentingan.Ianya pernah diwujudkan pada zaman pemerintahan Khalifah Ar Rasyidin (khalifah yang empat) dan zaman selepas mereka.

Ketika zaman pemerintahan khalifah Ar Rasyidin di awal kebangkitan Islam,negara yang didirikan bukanlah negara yang diperintah oleh pembesar agama kerana pemerintah ketika itu tidak membiarkan sesuatu itu "diputuskan dari langit" bahkan mereka sentiasa berkata,"ini pandangan saya,orang Islam berhak untuk membangkang".

Begitu juga dengan apa yg dikatakan kepada Saidina Umar Al Khattab R.A, "jika kami lihat apa yang kamu lakukan itu bengkok,nescaya akan kami luruskannya dengan pedang kami".Maka jawab saidina Umar,"tiada kebaikkan jika kamu membiarkannya dan tidak ada kebaikkannya juga jika aku tidak menerimanya".

Demikian juga kisah seorang wanita menyanggah pendapat saidina Umar tentang isu mahar yang mahal ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar kerana beliau melarang umat Islam menaikkan harga mahar.

WS : Setelah 25 Januari,apakah bentuk sistem pemerintah yang paling sesuai untuk Mesir.

DRMSJ : Selepas 25 Januari,sistem yang paling sesuai di Mesir adalah negara awam yang menjadikan Islam sebagai rujukan.Ianya bersesuaian dengan salah satu objektif syariah (maqasid syariah) kerana ianya akan memastikan kesejahteraan dan keamanan untuk orang Mesir dan Kristian Koptik.

Ianya juga akan memastikan tertegakknya keadilan sosial,kesamarataan dan kebebasan untuk semua.Inilah yang dimaksudkan oleh Islam sebagai umat. Islam menyatakan sebagai umat dan bukannya negara kerana sistem Islam berasaskan kepada penerimaan semua pihak,golongan akademik,pelbagai bangsa,pelbagai agama dalam masyarakat negara tersebut.

Manakala negara pula,ianya mengandungi pelbagai jenis kumpulan dari pelbagai bangsa,nasionalisme yang satu dan perkongsian budaya.Maksud negara lebih sempit berbanding maksud umat yang boleh dibezakan dengan keluasan dan kemampuan setiap bangsa,warna,kebudayaan dan semangat nasionalisme di bawah naungan Islam.

Semua ini adalah di bawah institusi Islam sebagai agama yang bersifat sejagat yang memerintahkan manusia keseluruhannya dan tidak menilai perbezaan antara individu dan kumpulan.Islam tidak dikhaskan untuk jantina tertentu atau bangsa tertentu selagi mana ianya mempercayai Islam dan menerimanya sebagai hadiah untuk masyarakat dan negara.

Bukan Islam haruslah sedia memahami Islam sesungguhnya dia adalah seorang warganegara dalam negara Islam walaupun dia menganut agama lain.

diterjemahkan oleh
Mohd Faizal Bin Sabhon,
BA (hons) syariah,Universiti Al Azhar,Kaherah.

2 ulasan:

The Forsaken berkata...

satu artikel yg menarik. tak sempat nk beli arituh T_T jazzakallah. ust seperti apabila islam mmbuka sesebuah negara atau tempat diorg gunakn nizom yg telah tersedia ttp apabila terdapat apa2 yg bercangkah dgn islam maka digantikn dgn yg bertepatan ngan islam. btol tak ust?

Ezo berkata...

YUP...Apa2 yg bercanggah akan digantikan dgn yg relevan mengikut kaca mata ISLAM.